Teklif İste
İ.K.
TRAFO TESTLERİ

 

 

Trafolar hareketsiz elektrik makinaları olduğundan, işletme ömürleri uzun olsa da trafonun tipine, kullanım yerine ve kullanım şartlarına bağlı olarak belirli yaşlanma süreçleri vardır. Periyodik kontrolleri yapılmayan trafolar büyük boyutlu hasarlara, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek iş kazalarına neden olabilirler. Bu bağlamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna bağlı olarak 25.04.2013 tarih ve 28628 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmenliği ile elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın yılda bir defa periyodik kontrolü zorunlu hale getirilmiştir.

TTR TRAFO ÇEVİRME ORANI TESTİ

 

 

 

Fabrikada ve sahada yapılan testlerden olan çevirme oranı testi, trafo sargılarının sarım sayılarının imalat, etiket değerlerini ve projeye uygun olup olmadığını tespit eder. Bu test ile iletkenler arası kısa devre ve kopukluk olmadığını ölçebiliriz.

TRAFO SARGI DC DİRENÇ TESTİ

 

 

 

Sargı direnç değerlendirmesi; hem fabrika deney sonuçları hem de daha önce ölçümlenen değerlerin yeni bulunan değerlerle kıyaslanması ile yapılmalıdır. Ölçülen değerlerin birbirine yakın olması istenen, gereken bir durumdur.

TRAFO DC İZOLASYON TESTİ

 

 

Transformatör sargıları ile toprak arası izolasyonu ve transformatör sargıları arasındaki izolasyon durumunun belirlenmesi ve işletme sırasında yapılacak ölçümlere referans oluşturması amacı ile izolasyon direnci ölçümleri yapılır. İzolasyon direnci ölçümlerinde elde edilen sonuçlarla birlikte, periyodik aralıklarla yapılan ölçümlerin karşılaştırılmasıyla, transformatörün izolasyon durumu ile ilgili değerlendirmelerin yapılması gereklidir.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ

 

 

Tesislerde son kullanıcı noktalarındaki koruma iletkeninin kesiti, çevrim empedansı ve topraklama değerlerinin belirlenen ölçüm standartlarına (*) göre iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunluğunun tespit edilmesi gerekmektedir. (*) 21/08/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

TERMAL KAMERA ÖLÇÜMLERİ

 

 

Tesislerde kullanılan elektrik makinaları ve diğer makinalarda gözle görülmeyen IR ışınları oluşmaktadır. IR ışınlarının neden olduğu ısı değişimlerinin periyodik olarak ölçülmesi ve bunlara bağlı arıza tespiti yapılması gerekmektedir.

KESİCİ TESTLERİ
 
 
 • Kesici fonksiyon testleri
 • Kesici kontak geçiş testleri
 • Kesici izolasyon testleri
 • Sekonder koruma fonsiyon testleri
 • Ayırıcı mekanizma ve kontak kontreleri
 • Topraklama ölçümleri
KABLO TESTİ (Hİ-POT)

 

 

Kablo arıza test sistemi, yer altı kablolarını otomatik ark yansıması (AART) teknolojisine dayanarak ölçümleyen taşınılabilir yeni bir sistemdir. Bu sistem sayesinde cihazın dijital ekranında arıza mesafesi metre, arıza türünü açık devre/kısa devre görebilir ve depolayabiliriz. Sistem akülerle enerjisini sağladığı için enerji gereksinimi olmadan uzak mesafelere gidilebilir.

TRAFO BAKIMINDA YAPILAN İŞLEMLER
 • Bakım öncesi termal kamera ile sıcaklık kontrollerinin yapılması
 • Trafo gövde, genleşme kabı ve radyatörlerin temizliğinin yapılması
 • Trafo gövde, genleşme kabı ve radyatörlerde yağ kaçağı kontrolü
 • Kablo ve bara bağlantı noktalarının sıkılıklarının yapılması
 • Akü ve şarj sistemi kontrolü ve bakımı
 • Trafo koruma ekipmanlarının kontrolü ve test edilmesi (termostat, bucholz)
 • Buşinglerde kırık çatlak kontrolü, temizliği ve bağlantı terminallerinin sıkılıkları
 • Silikajel kabı, silikajel kontrölü
 • Ark boynuzlarının mesefalerinin kontrölü ve ayarlanması
 • Trafo yağ seviyesi kontrolü
 • Mevcut yağa yeni yağ ilavesi
 • Trafo yağı numunesi alınması
 • Yağ tapaları sızıntı kontrolü
TRAFO BAKIMA AİT DİĞER HİZMETLER
 • Yağ Değişimi
 • Mevcut Yağın Treatmanı (Arıtılması)
 • Mevcut Yağa Yeni Yağ İlavesi
 • O.G. , A.G. İzolatör (Bushing) ve Kademe Conta Değişimi
 • Bulcholz Röle Yenilenmesi
 • Çift Kontaklı Termometre Yenilenmesi
 • O.G. ve A.G. İzolatör (Bushing) Değişim
 • O.G. ve A.G. Tij Değişimi
 • Kesici Testi