Teklif İste
İ.K.
Rejenerasyon Nedir?

İzolasyon ve soğutma için kullanılan endüstriyel yağın özellikleri ASTM standartlarının altında olduğunda treatman işlemi de (nem ve gaz alma) yetersiz kaldığında işlevini yitiren izolasyon yağları Çevre ve Orman Bakanlığının 26952 sayı 30.07.2008 tarihli yönetmeliği ile atık yağ sınıfına dahil edilir. B.T.S. Trafo Bakım Elek. Müh. İnş. Mak. Lab. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak sektörde hizmete sunduğumuz “Transformatör Yağı Mobil Rejenerasyon” sistemi ile atık yağlarınızı geri kazanarak tekrar kullanıma sunuyoruz. Rejenerasyon yöntemiyle; kullanılmış yağ, işlem sonrası natürel yağın özellikleri ile aynı, hatta daha üstün özelliklere kavuşturulabilir. Transformatör yağı mobil rejenerasyon sistemi ile geri kazanılan yağ maliyeti yeni yağ maliyetine oranla %60 – 70 daha az olabilmektedir.

Rejenerasyon Tarihçesi

Kullanılamaz trafo yağlarının geri dönüşümü için elli yıl önce CASTROL firması tarafından oldukça düşük maliyetli bir yöntem olarak geliştirilmiştir.

 • 1940 – Burmah-Castrol İngiltere
 • 1975 – Castrol Güney Afrika
 • 1980 – Fluidex (SA), Filtervac (Kanada)
 • 1994 – Enviroil (SA)
 • 1998 – Enervac (Kanada)
 • 2004 – Redragon (Kanada)
Neden Rejenerasyon ?

Rejenerasyon, yağ değişimi (boşaltma, yıkama ve yeniden doldurma) işlemini geri de bırakan teknolojidir.

Rejenerasyon işlemi ile treatment işlemi aynı değildir. Treatment teknolojisi ile yağdan suyu uzaklaştırabilirsiniz ancak REJENERASYON teknolojisi ile işlevini yitirmiş yağı yeni yağ özellikleri ile aynı hale getirebilirsiniz. Üstelik yağ değişimine göre % 60-70 kâr sağlayarak...

Trafo izolasyon yağı işlevini yitirdiği zaman izolasyon yağı boşaltılır. Eski yağ ya yok edilir ya da başka bir yere rejenerasyon için gönderilir.

Trafo içinde kalan çökelmiş sabunsu tabakaları yok etmek için sıcak naftanik yağ ile yıkama gerekir. Kirli transformatörün yıkanması bir flanş ile yapılmışsa, sargı yüzeyinin ancak yüzde 10’una erişebilir. Eğer üst kapak açılmışsa muhtemel yüzde 60’ına ulaşılmıştır ve eski kirlenmiş yağ, ince bir film tabakası halinde iç yüzeyin üstünde duruyor demektir. Trafonun içindeki yağın yaklaşık yüzde 10’u selüloz yalıtkanın içinde hapsolmakta ve bozuk yağ, kutuplayıcı bileşenlerinden dolayı, doldurulan yeni yağı büyük bir hızla bozmaktadır.

Ne yıkama ne de elle temizleme yalıtkan boşluklarında biriken çökeltileri yok edemez. Yıkama ya da temizleme ile trafo sargılarının yüzeyinin ancak yüzde 25’ine erişilir. Yağın değişimi, özellikle ne ince radyatör içindeki ne de katı yalıtkan ile sargılar içine hapsolmuş olan çözeltileri yok etmez. Bu kalan çökeltiler yeni yağ içinde erirler ve oksidasyon prosesini hemen tetikler.

Geleneksel bir yöntem olan yağ değişiminin yetersiz kaldığı bu noktaları tespit eden firmamız REJENERASYON teknolojisini siz müşterilerimizin hizmetine sunmaktadır. Rejenerasyonla tüm bu yetersizliklere son veriyoruz.

B.T.S Elektrik tırın içine entegre ettiği mobil cihazı ile teknolojiyi ayağınıza getiriyor. Atık yağın durumuna göre belirlenen sürede, cihazı trafoya bağlayarak atık yağınızı yeni yağ kalitesine getirmekteyiz. Üstelik bu işlem sırasında ve sonrasında atık oluşturmadan...

Atık yağ ısıtılarak ve vakum altında rejenerasyon işlemi gerçekleştiğinden trafonun yağ ile temas eden tüm bölgelerinin temizlenmesi sağlanmaktadır.

Rejenerasyonun Avantajları
 • Yağın trafo dışına çıkmadan rejenere edilebilmesi olanağı.
 • Trafonun yıkanması işlemindeki eksiklikler ve olumsuzluklar rejenerasyon işleminde söz konusu değildir. Rejenerasyon işleminde trafo içerisinde dibe çöken ve sargılara nüfus etmiş çamur asidik çökelti tamamen temzilenir. Oksidasyon işlemi etkenleri ortadan kaldırılarak yavaşlatılır.
 • Oksidasyon işlemi yavaşlatılacağı için uzun ömürlü kullanım sağlar.
 • Ekstra yıkama işlemi gerektirmeyeceği için atık yağ oluşmasının önüne geçilir.
 • Rejenerasyon işlemi tekrarlanabilir.
 • Rejenerasyon işlemi bir temizleme filtrasyon olduğu için öngörülemeyen reaksiyonlar ve yeni kimyasal ürünler ortaya çıkmasına izin vermez.
 • Yağın taşınmasından imhasına dek doğabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla sistemin mobilize olması,
 • Yağ ile birlikte trafo içindeki çamurlaşmanın da temizlenerek trafonun ömrünün uzatılması,
 • Uzman kadromuzun saha incelemesi sonucu, gerekli şartların sağlanabileceği tespit edildiğinde rejenerasyonun enerji altındayken de yapılabilmesi, Enerji altında yapılabilmesinden dolayı uzun süreli enerji kesintilerine gerek kalmaz.
 • Yağın periyodik bakımlarının da yapılabilmesi (yağın içerisindeki su, gaz ve katı maddelerin ayrıştırılması, tretman işlemi).
Rejenerasyon Ne Zaman Yapılır?

Kritik Nötr. Sayısı 0.2 civarıdır, asitlilik bu noktanın üzerinde üstel artış gösterir.

Yağ soğutmalı bir güç trafosunun ortalama işletme ömrü 30 yıldır. İşletme ömrünü etkileyen en önemli faktör izolasyon yağının eskimesidir.

Trafo Yağları

Trafo yağlarının bakımı iki kategoriye ayrılmaktadır:

 • koruyucu bakım
 • onarıcı bakım 

Düzenli koruyucu bakım; kurutma delikleri, nitrojen örtü sistemlerinin düzenli bakımını ve uygun katkı maddeleri seviyesinin izlenmesini içermektedir.

Onarıcı bakım; kirli yağı ve yalıtımı maddesini ilk baştaki veya yeni elde edilen kalitesine dönüştürmek için yapılan işleri ifade etmektedir.

Sınırlı Kaynağın Yaşam Süresini Uzatma

Sınırlı kaynakların geri dönüşümünü yapmamak ve yeniden kullanılmasını sağlamamak çevresel açıdan suç teşkil etmektedir. Rejenerasyon teknolojisi, geri kazanılmış yağın en az yenisi kadar iyi olduğunu gösteren uzun bir geçmişe sahiptir. 6 kere kullanılıp rejenere edilen aynı yağın etkinliğinde hiçbir düşüş olmamaktadır, bu da yağın 100 yıldan fazla süre boyunca etkin kullanım ömrü olduğunu göstermektedir.

Çevre Bakanlığı Hükmü

Çevre Bakanlığı tarafından 30.07.2008 tarihinde çıkarılan 26952 sayılı atık yağların kontrolü yönetmeliği ile atık yağ statüsünde olan yağların; depolanması, taşınması ve bertarafı yasa çerçevesinde hükümlere bağlanmıştır. Buna hükümlerden Madde-5’e göre; “Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi, üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda öncelikle atık yağların geri kazanımı amacıyla rejenerasyonu ve rafine edilmesi esastır.”

Çevresel Etkiler

 • Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir. Bulunduğu ortamı kirletir. Ortamda yaşayan canlılara zarar verir. Bu yüzden toprağa ve suya atılmamalıdır.
 • Bir litre yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez duruma getirir.
 • Ülkemizde 2009 yılında yapılan çevresel harcamalarının %51’i atık yönetimi, %26’sı atık su yönetimi, %13’ü dış ortam havasını ve iklimi koruma konularında gerçekleşmiştir.
 • Girişimlerin 2009 yılında toprak ve yeraltı suyunu koruma harcamaları 20.360.414 TL olmuştur.
Sonuç
 • Kullanımdaki yağ bir değerdir.
 • Rejenerasyon teknolojisinin kullanımı, ikmal kaynaklarının gönderilmesinde petrol şirketlerine bağlı kalmanın önüne geçer ve oldukça değişken dış pazar fiyatlarından izole olmanızı sağlar.
 • Kendi geri kazanım sistemlerine sahip büyük kuruluşlar ise kendilerini bu sorunlardan daha iyi izole edebilirler.